Forum

Discussion fermée

Pages : 1 ... 253 254 255 256 257 ... 503

#6351 Le 23-11-2022 à 17h20

Garde Absynthe
Esdaes
Amie de Jamon
Esdaes
...
Messages: 15 364

295 Cancer

Hors ligne

#6352 Le 23-11-2022 à 17h20

Garde Ombre
Kweeen
Recrue
Kweeen
...
Messages: 3 497

300. Sagittairehttps://i.postimg.cc/Y9dQwz3H/ELDY.png

Hors ligne

#6353 Le 23-11-2022 à 17h35

Garde Absynthe
Esdaes
Amie de Jamon
Esdaes
...
Messages: 15 364

295 Cancer

Hors ligne

#6354 Le 23-11-2022 à 18h02

Garde Absynthe
Meian
Patrouilleur de la Garde
Meian
...
Messages: 6 052


https://zupimages.net/up/22/42/sd9c.png

290 - Taureau

https://zupimages.net/up/22/42/y0yj.png

In the end,
This shadow is but a small and passing thing.
There is light and high beauty
Forever beyond its reach.
Find the light,
And the shadow will not find you.


i l y a u n e f i s s u r e e n t o u t e c h o s e ; c ' e s t a i n s i q u ' e n t r e l a l u m i è r e
https://zupimages.net/up/23/49/mbqn.png

Hors ligne

#6355 Le 23-11-2022 à 18h20

Garde Etincelante
Bundryl
Modérateur
Bundryl
...
Messages: 10 903

285 - Capricorne.https://img.wattpad.com/e21d146946f2042582435e5578a23ba36687f771/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f645761674571334d4f6578764c673d3d2d31332e313636386364613130623963376339353138383432313031363234372e676966

Hors ligne

#6356 Le 23-11-2022 à 18h53

Garde Ombre
Letalis
A vaincu le Boobrie
Letalis
...
Messages: 22 721

https://i.postimg.cc/T33y5K2y/BBCode-X.png
290
Bélier

https://zupimages.net/up/15/35/p5de.png
« Demain n'existe pas. »
https://i.postimg.cc/yN7LZXgm/BBCode-X2.png


https://zupimages.net/up/23/35/1gsr.png https://zupimages.net/up/23/35/104l.gif https://zupimages.net/up/23/35/tqpq.png

En ligne

#6357 Le 23-11-2022 à 18h59

Garde Ombre
MsChammallow
A vaincu la Cocatrice
MsChammallow
...
Messages: 38 609

https://zupimages.net/up/22/46/jzw5.png

https://zupimages.net/up/22/46/fqqm.png

285. Vierge

https://zupimages.net/up/22/46/fx65.png

@Artemis

Hors ligne

#6358 Le 23-11-2022 à 19h08

Garde Obsidienne
sarahloubard
Recrue
sarahloubard
...
Messages: 3 450

https://zupimages.net/up/20/47/w9zx.png
290
Gémeaux

https://www.zupimages.net/up/15/35/p5de.png
Signe de l’Air ☁ Première Alliance


https://zupimages.net/up/23/42/vtmy.gif
Bannière par @QianQian
https://zupimages.net/up/23/42/bmg8.png

Hors ligne

#6359 Le 23-11-2022 à 19h15

Garde Ombre
MsChammallow
A vaincu la Cocatrice
MsChammallow
...
Messages: 38 609

https://zupimages.net/up/22/46/jzw5.png

https://zupimages.net/up/22/46/fqqm.png

285. Vierge

https://zupimages.net/up/22/46/fx65.png

@Artemis

Hors ligne

#6360 Le 23-11-2022 à 19h39

Garde Etincelante
Bundryl
Modérateur
Bundryl
...
Messages: 10 903

280 - Capricorne.https://img.wattpad.com/e21d146946f2042582435e5578a23ba36687f771/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f645761674571334d4f6578764c673d3d2d31332e313636386364613130623963376339353138383432313031363234372e676966

Hors ligne

#6361 Le 23-11-2022 à 20h56

Garde Obsidienne
sarahloubard
Recrue
sarahloubard
...
Messages: 3 450

https://zupimages.net/up/20/47/w9zx.png
285
Gémeaux

https://www.zupimages.net/up/15/35/p5de.png
Signe de l’Air ☁ Première Alliance


https://zupimages.net/up/23/42/vtmy.gif
Bannière par @QianQian
https://zupimages.net/up/23/42/bmg8.png

Hors ligne

#6362 Le 23-11-2022 à 21h19

Garde Etincelante
Bundryl
Modérateur
Bundryl
...
Messages: 10 903

https://i.postimg.cc/fbf5Fdtf/daisyheader.png


280 - Capricorne.


https://i.postimg.cc/1tWBRZKg/lvssprtr.png
“ ʜ ᴀ ᴘ ᴘ ɪ ɴ ᴇ ꜱ ꜱ   ᴅ ᴇ ᴘ ᴇ ɴ ᴅ ꜱ   ᴜ ᴘ ᴏ ɴ   ᴏ ᴜ ʀ ꜱ ᴇ ʟ ᴠ ᴇ ꜱ. ”
⸻⸻⸻⸻ᴀ ʀ ɪ ꜱ ᴛ ᴏ ᴛ ᴇ


https://i.postimg.cc/tTRDHgFQ/sdsy.png
@  A  s  ï  o  lhttps://img.wattpad.com/e21d146946f2042582435e5578a23ba36687f771/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f645761674571334d4f6578764c673d3d2d31332e313636386364613130623963376339353138383432313031363234372e676966

Hors ligne

#6363 Le 24-11-2022 à 02h34

Garde Ombre
Skulblaka
A vaincu le Boobrie
Skulblaka
...
Messages: 21 423

285 Bélier


https://media.tenor.com/5Rxm_0fGAdIAAAAd/here-i-am-druig.gif

Hors ligne

#6364 Le 24-11-2022 à 07h03

Garde Obsidienne
sarahloubard
Recrue
sarahloubard
...
Messages: 3 450

https://zupimages.net/up/20/47/w9zx.png
290
Gémeaux

https://www.zupimages.net/up/15/35/p5de.png
Signe de l’Air ☁ Première Alliance


https://zupimages.net/up/23/42/vtmy.gif
Bannière par @QianQian
https://zupimages.net/up/23/42/bmg8.png

Hors ligne

#6365 Le 24-11-2022 à 07h25

Garde Ombre
MsChammallow
A vaincu la Cocatrice
MsChammallow
...
Messages: 38 609

https://zupimages.net/up/22/46/jzw5.png

https://zupimages.net/up/22/46/fqqm.png

285. Vierge

https://zupimages.net/up/22/46/fx65.png

@Artemis

Hors ligne

#6366 Le 24-11-2022 à 09h28

Garde Absynthe
Avalyn
Fraîchement arrivée
Avalyn
...
Messages: 2 057

https://zupimages.net/up/20/47/qc9j.png
280
Taureau

https://www.zupimages.net/up/15/35/p5de.png
Signe de Terre ❁ Seconde Alliance

Hors ligne

#6367 Le 24-11-2022 à 09h42

Garde Ombre
Skulblaka
A vaincu le Boobrie
Skulblaka
...
Messages: 21 423

285 Bélier


https://media.tenor.com/5Rxm_0fGAdIAAAAd/here-i-am-druig.gif

Hors ligne

#6368 Le 24-11-2022 à 10h25

Garde Ombre
MsChammallow
A vaincu la Cocatrice
MsChammallow
...
Messages: 38 609

https://zupimages.net/up/22/46/jzw5.png

https://zupimages.net/up/22/46/fqqm.png

280. Vierge

https://zupimages.net/up/22/46/fx65.png

@Artemis

Hors ligne

#6369 Le 24-11-2022 à 12h06

Garde Etincelante
Bundryl
Modérateur
Bundryl
...
Messages: 10 903

https://i.postimg.cc/fbf5Fdtf/daisyheader.png


275 - Capricorne.


https://i.postimg.cc/1tWBRZKg/lvssprtr.png
“ ʜ ᴀ ᴘ ᴘ ɪ ɴ ᴇ ꜱ ꜱ   ᴅ ᴇ ᴘ ᴇ ɴ ᴅ ꜱ   ᴜ ᴘ ᴏ ɴ   ᴏ ᴜ ʀ ꜱ ᴇ ʟ ᴠ ᴇ ꜱ. ”
⸻⸻⸻⸻ᴀ ʀ ɪ ꜱ ᴛ ᴏ ᴛ ᴇ


https://i.postimg.cc/tTRDHgFQ/sdsy.png
@  A  s  ï  o  lhttps://img.wattpad.com/e21d146946f2042582435e5578a23ba36687f771/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f645761674571334d4f6578764c673d3d2d31332e313636386364613130623963376339353138383432313031363234372e676966

Hors ligne

#6370 Le 24-11-2022 à 12h08

Garde Absynthe
Esdaes
Amie de Jamon
Esdaes
...
Messages: 15 364

270 Cancer

Hors ligne

#6371 Le 24-11-2022 à 12h12

Garde Absynthe
lu3fer
Amie de Jamon
lu3fer
...
Messages: 14 319

https://cdn.discordapp.com/attachments/902945291555184710/1011556398297006151/bbcode_lu3fer.png

265.taureau

https://cdn.discordapp.com/attachments/902945291555184710/1011563581793370152/bbcode_lu3fer_2.png
©️ L O K S E N N A

En ligne

#6372 Le 24-11-2022 à 12h13

Garde Absynthe
Esdaes
Amie de Jamon
Esdaes
...
Messages: 15 364

260 Cancer

Hors ligne

#6373 Le 24-11-2022 à 12h18

Garde Etincelante
Bundryl
Modérateur
Bundryl
...
Messages: 10 903

https://i.postimg.cc/fbf5Fdtf/daisyheader.png


255 - Capricorne.


https://i.postimg.cc/1tWBRZKg/lvssprtr.png
“ ʜ ᴀ ᴘ ᴘ ɪ ɴ ᴇ ꜱ ꜱ   ᴅ ᴇ ᴘ ᴇ ɴ ᴅ ꜱ   ᴜ ᴘ ᴏ ɴ   ᴏ ᴜ ʀ ꜱ ᴇ ʟ ᴠ ᴇ ꜱ. ”
⸻⸻⸻⸻ᴀ ʀ ɪ ꜱ ᴛ ᴏ ᴛ ᴇ


https://i.postimg.cc/tTRDHgFQ/sdsy.png
@  A  s  ï  o  lhttps://img.wattpad.com/e21d146946f2042582435e5578a23ba36687f771/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f645761674571334d4f6578764c673d3d2d31332e313636386364613130623963376339353138383432313031363234372e676966

Hors ligne

#6374 Le 24-11-2022 à 12h19

Garde Ombre
Kweeen
Recrue
Kweeen
...
Messages: 3 497

260. Sagittairehttps://i.postimg.cc/Y9dQwz3H/ELDY.png

Hors ligne

#6375 Le 24-11-2022 à 12h20

Garde Etincelante
Bundryl
Modérateur
Bundryl
...
Messages: 10 903

https://i.postimg.cc/fbf5Fdtf/daisyheader.png


255 - Capricorne.


https://i.postimg.cc/1tWBRZKg/lvssprtr.png
“ ʜ ᴀ ᴘ ᴘ ɪ ɴ ᴇ ꜱ ꜱ   ᴅ ᴇ ᴘ ᴇ ɴ ᴅ ꜱ   ᴜ ᴘ ᴏ ɴ   ᴏ ᴜ ʀ ꜱ ᴇ ʟ ᴠ ᴇ ꜱ. ”
⸻⸻⸻⸻ᴀ ʀ ɪ ꜱ ᴛ ᴏ ᴛ ᴇ


https://i.postimg.cc/tTRDHgFQ/sdsy.png
@  A  s  ï  o  lhttps://img.wattpad.com/e21d146946f2042582435e5578a23ba36687f771/68747470733a2f2f73332e616d617a6f6e6177732e636f6d2f776174747061642d6d656469612d736572766963652f53746f7279496d6167652f645761674571334d4f6578764c673d3d2d31332e313636386364613130623963376339353138383432313031363234372e676966

Hors ligne

Discussion fermée

Pages : 1 ... 253 254 255 256 257 ... 503